Pomozme dětem překonávat překážky hravým způsobem

Musí být cvičení na nástroj vždy nudná činnost, do které je třeba se nutit? Jak doma hrát, aby se spojilo učení se zábavou?

Jak nebýt na vyučovací hodině jenom v roli kontrolora správnosti hraní, ale víc učit skrze hraní si. Škola hrou nemusí být prázdný pojem. 

Chyby na vystoupení nejsou často způsobeny nedostatečnou domácí přípravou, ale strachem a projevy trémy. Vše se dá vyřešit, jen s chutí do toho.

Hudební nauka tradiční/moderní

Tradice versus současnost. Jak je možné spojit tradiční pohled na učení hudební nauky s moderním. 

Jaké je správné držení těla a nástroje? Co dělat, aby svaly byly posíleny a podporovaly uvolněné hraní?

Kreativní a svobodný svět improvizace

Je dobré hrát hudbu jiných autorů, ale důležité je poznat i svoji vlastní. Jak v sobě objevit skrytou kreativitu a nebát se ji projevit.  

Spájíme tradice se současností

Nový učebný koncept pro hudební nauku

Naším záměrem je přenést odkaz J. A. Komenského, C. Orffa a Z. Kodályho do 21. století a aktuálními výukovými prostředky jej naplňovat.

Učení se nových věci je v našem pojetí spojením tří faktorů:
- předání informací a pochopení látky - žákovský sešit
- jejího prožití ve skupinové hře - Hudební hry II
- procvičení interaktivním způsobem - mobilní aplikace Noutee

Metodická kniha Hudební hry II

Učení se skrze vlastní prožitky je pro děti nejpřirozenější, a přitom nejefektivnější, způsob poznávání světa. Metodická kniha přináší způsoby, jak jej účinně využit ve prospěch předávání informací. Vytáhne děti z lavic a hravou formou jim předá učivo, vyučujícím pak přináší praktické rady, jak udělat hodinu pestrou a metodicky hodnotnou.

Mobilní aplikace pro učitele a žáky

Aplikace je pro žáky zdarma jako součást sešitu

Mobilní aplikace umožňuje procvičováni získaných vědomosti (náhrada pracovního sešitu). Úkoly se neaplikují jenom na abstraktní učivo (rytmické příklady, noty...), ale taky na znějící hudbu, se kterou je žák prakticky ve styku - písničky. Na nich si opakuje probrané učivo: názvy not, intervaly, rytmus, takty, taktové čáry, stupnice... Skrze interaktivitu dostává žák bez vaší kontroly okamžitou zpětnou vazbu a může se rychle vyvíjet. 

V aplikaci bude možné:

 • zadávat úkoly na doma

 • hravým způsobem procvičovat probírané učivo

 • zvolit libovolnou písničku

 • zapojit všechny žáky do plnění úkolů

 • vybrat houslový nebo basový klíč pro práci s notovým zápisem

 • vytvořit performance z písničky - písnička bude mít rytmické party a harmonickou linkou (celá třída se zapojí do akce)

 • umožnit princip karaoke - doprovodu k písničce

Žákovské sešity pro ZUŠ

Sešit je založen na přirozeném způsobu učení, zároveň se snaží co nejvíce propojit svět hudební teorie a praxe a ukazovat tak dítěti, že mu reálně pomáhá při hraní na zvolený nástroj či při výuce zpěvu. 
Postupuje způsobem:

 1. Aktivita = požití probírané látky
 2. Pamatuji si = jednoduché vysvětlení učiva
 3. Tvořím a procvičuji = opakování učiva 

Hry jsou určeny pro děti, žáky ve věku od 7 let, kteří se učí hře na nástroj a hudební nauku

Hudební hry 1 pro učitele

Hudební hry vám dávají možnosti, jak do své výuky přinést více hravosti, volnosti, svobodného hudebního projevu a přitom zůstávat ve vyučovacím procesu. Pomůže vám to obohatit zaběhané způsoby vyučování a získat vitalitu a energii do další práce. Objevíte bezpečný svět improvizace, svobodné interpretace, kreativity a hudební fantazie.

Hudební hry se dají jednoduše aplikovat nejen v průběhu vyučování jakéhokoliv hudebního nástroje, ale také zadávat na domácí cvičení. Pracuje se s tím, co žák právě cvičí, a podle typu problematiky se vybírají hry a úkoly. 

Hudební hry 1 pro rodiče

Chcete podpořit své dítě v hraní na nástroj a už nevíte jak? Ví, co má dělat, když chce učitel, aby něco nacvičilo? Potřebujete poradit s tím kolik a jak má doma hrát? Hudební hry vám dávají možnost, jak pracovat se svým dítětem hravou formou a přitom se stále učit. Při jejich aplikaci se pracuje s tím, co má dítě za úkol doma nacvičit. Do procesu cvičení se můžete aktivně zapojit také vy a zahrát si s ním některé hry. Přitom je jedno, jestli umíte hrát na hudební nástroj, nebo ne. Podpořte talent svého dítěte hravou formou, která ho rozvíjí nejenom v hudbě, ale také v kreativitě a sebevědomí.

Kniha Hudební hry I

89 kreativních cvičení, která podporují tvořivost, sebedůvěru, talent a dovednost správně cvičit. Sestavil Mgr.Cyril Kubiš, PhD.

Cyril Kubiš Hudební hry
Cyril Kubiš Hudební hry

V knize jsou obsaženy hry, které jsou rozděleny do kapitol podle problematiky, se kterou pracují. Každá hra je přehledně sepsaná v receptu. Formu receptu jsem zvolil proto, že jsou jednoduché a přehledné a připomínají mi návody na vaření (hudby).

Recepty jsou na:

 • Držení těla a nástroje
 • Podporu cvičení s nástrojem
 • Podporu cvičení, rytmické recepty bez nástroje
 • Před vystoupením
 • Zábavnou akci s nástrojem i bez
 • Imporvizaci s nástrojem i bez

Recepty rozdělujem na SOLO (dítě je realizuje samo) a DUO (na plnění úkolů je třeba dva hráče). Recepty DUO jsem vytvořil tak, že je může realizovat i rodič, který neumí hrát na nástroj. 

Více informací o knize

Kdo stojí za projektem

Ing. Petr Pehal

Programátor / 

„Programovat zajímavý a zároveň smysluplný projekt byl vždy můj cíl.

Martina Adamcova

grafička / Martja

„Commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui.