aplikace Noutee

Milí uživatelé,

dostává se vám do rukou unikátní hudební aplikace, na které jsme pracovali více jak 5 let.

Aplikace je unikátní nejen v České republice, ale také v celosvětovém měřítku, obsahuje totiž funkce a hry, které jinde nenajdete.

Našim záměrem nebylo jen dostat do elektronické podoby noty a hudební nauku, ale rozšířit ji o další zajímavé a motivační hry a funkce (tato verze neobsahuje všechny funkce).

Kromě samozřejmých funkcí jako jsou: transpozice, přehrávání, zmenšovaní a zvětšování not...máme ještě další funkce jako: hry s notami, učení se zpaměti, barevné noty, mazání taktových čar, prstoklady pro vybrané nástroje, doprovody atd.

V sekci hudební nauka je spousta her ke každému ročníku. Hry jsou postavené tak, aby intuitivně děti vedly k pochopení a procvičení učiva, a měly pocit, že se jim daří.

Aplikace také obsahuje výběr 31 hudebních her a jejich variací z publikace Hudební hry 1, která se snaží motivovat děti k hraní si s nástrojem a hudbou novým způsobem.

Tímto vám jen chceme ukázat, že je za tím spousta práce. Přemýšlíme jakou formou podpory budeme pokračovat dál. Po ukončení této akce bychom vám rádi nabídli nějakou zvýhodněnou nabídku. Vše budeme postupně zveřejněnost na našich stránkách.


Co připravujeme dál?

V 2020/21 budou dostupné další užitečné funkce. 

Hudební nauka - zadávaní úkolů na doma skrze aplikaci, kontrola bodů a plnění úkolů..

Hra na nástroj - učení se not, rytmu a intonace skladby. Zjednodušení ovládání a intuitivnější prostředí. Přidané nástroje s jiným jako C laděním, tisk not...


Aplikace Noutee Basic pro hudební nauku

 Permanentně na ní pracujeme - opravujeme chyby a rozvíjíme ji. 

Našim záměrem je, aby se nudné opakování učiva nemuselo dít na vyučovací hodině, ale bylo přenesené do hravé formy mobilní aplikace (náhrada pracovního sešitu). Aplikace rozšiřuje každý sešit tak, že hravou formou alfa testů dává možnost si doma zopakovat každou probranou látku. Tím ve škole získané informace dodatečně utvrdit, nebo se je skrze aplikaci naučit. Její systém by se dal přirovnat k způsobu práce běžného pracovního sešitu, kde žák vyplňuje generované úkoly s tím rozdílem, že aplikace případné chyby sama rozezná a vede žáka k opravě. Uživatel si může sám zvolit nástroj na který hraje. Tím si nastaví i klič (houslový/basový) ve kterém se úkoly budou zobrazovat. Nastavení je možné změnit kdykoliv.

S aplikací pracuje žák samostatně, je ale možné ji také využívat na interaktivní tabuli.


Apliakce je dostupná zdaram jako součást sešitů Receptář nápadů pro hudební nauku.

Pokud si sešit kupujete jednotlivě, je heslo pro aplikaci napsané v sešitě. Pokud kupujete sešity pro více žáků, vygenerujeme vám unikátní hesla. V tomto případe nás pro podrobnosti kontaktujte mailem na info@hudebnihry.cz.

Aplikace je platná po dobu 12 měsíců od data vytvoření hesla (připravujeme taky učitelskou verzi, která nebude časově omezená). Při koupi dalšího sešitu (další ročník) se aplikace automaticky obnoví. 


Další informace najdete na stránce www.noutee.cz nebo nás kontaktuje na info@hudebnihry.cz, mobil 773 037 615

Aplikace Noutee pro učitele

Důležité upozornění 

Pokud používáte pro vkládáni not do učitelské verzi aplikace program Musescore, tak prosím mějte na vědomí, že naše aplikace není momentálně kompatibilní s jeho novou verzi Musescore 3. Pokud jí používáte, je potřebné noty exportovat (Vyvést...) a uložit ve formátu .mxl. a až pak vložit do aplikace.

Noty je možné vkládat ze starší verze Musescore 2 bez exportu , nebo Sibelius  6 (formát MusicXML) a víš.

Aplikace pro učitele obsahuje kromě všech úkolů pro žáky (Noutee pro žáky) taky všechny noty z Receptářů nápadů, Hudební hry 1, rytmické cvičení a další různé písničky a skladby.

Aplikace se stále vyvíjí, od nového školního roku 2020 plánujeme nové funkce jako například zasílání úkolů žákům na doma atd. Je to proces :-).


Postupně na této stránce budeme doplňovat instruktážní videa k aplikaci.


Práce s notami - písničky, rytmické příklady atd.

Jak dostat noty do aplikace