aplikace Noutee pro žáky

Na aplikaci Noutee permanentně pracujeme - opravujeme chyby a rozvíjíme ji. Naším cílem je, aby každý ročníky měl svojí aplikaci která obohacuje sešit dalšími úkoly.

V současné době je v provozu 1. až 3. ročník aplikace.

4. a 5. ročník v průběhu školního roku (tyto ročníky mohou pro opakování učiva používat aplikaci 1., 2. a 3. ročníku).

Pokud si sešit kupujete jednotlivě, je heslo pro aplikaci napsané v sešitě. Pokud kupujete sešity pro více žáků, vygenerujeme vám unikátní hesla. V tomto případe nás pro podrobnosti kontaktujte mailem na info@hudebnihry.cz.

Aplikace je platná po dobu 12 měsíců od data vytvoření hesla (připravujeme taky učitelskou verzi, která nebude časově omezená). Při koupi dalšího sešitu (další ročník) se aplikace automaticky obnoví. 


Nově v aplikaci (aktualizace v zaří 2018) si uživatel bude sám zvolit nástroj na který hraje. Tím si nastaví i klič (houslový/basový) ve kterém se úkoly budou zobrazovat. Nastavení je možné změnit kdykoliv.

Apliaci je možné stáhnout cez Google Play , App Store, nebo Windows.  

Další informace najdete na stránce www.noutee.cz nebo nás kontaktuje na info@hudebnihry.cz, mobil 773 037 615

aplikace Noutee pro učitele

Aplikace pro učitele obsahuje kromě všech úkolů pro žáky (Noutee pro žáky) taky všechny noty z Receptářů nápadů, Hudební hry 2, rytmické cvičení a další různé písničky.

Postupně na této stránce budeme doplňovat instruktážní videa k aplikaci.


Práce s notami - písničky, rytmické příklady atd.

Jak dostat noty do aplikace