Receptář nápadů pro malé muzikanty - žákovský sešit pro přípravné ročníky

Vyprodáno zaváděcí cena - školní rok 2019/20

Sešit je dostupny od poloviny srpna 2019

120,00 Kč 135,00 Kč

Sešit je rozdělen do 3 kapitol, přičemž každá kapitola končí praktickou částí, kde si získané dovednosti dítě procvičí.

  1. kapitola: Hudební metrum, Zvuk a tón, Mluvní a zpěvní hlas, Uvolnění těla i hlasu, Základní tempové označení a dynamika, Hra na tělo
  2. kapitola: Rozdělení dob, Rytmické slabiky, Hudební abeceda, Notopis a notová osnova, Klíče,Výroba vlastních hudebních nástrojů
  3. kapitola: Takty, Názvy not, Výroba hudebních nástrojů, Oslava narozenin

Každé nová látka je rozdělená do těchto kroků:

  1. Učivo - nové dovednosti a informace se dítě učí skrze poutavý příběh
  2. Aktivita - nové dovednosti si může hned vyzkoušet a prožít je na vlastním těle
  3. Symwriter - pro lepší pochopení jsme zařadili do každého učiva jeho podobu v grafických symbolech. Tímto způsobem pomáhá dítěti látku lépe uchovat a porozumět jí .
  4. Tvořím a procvičuji - aktivity, které dítě dělá v sešitě, nebo jeho pomocí (vyplňování , kreslení, lepení, rytmizace atd.)