Receptář nápadů - žákovský sešit pro 2. ročník ZUŠ

Vyprodáno zaváděcí cena - školní rok 2019/20

Počet stran: 66

Aplikace Noutee: zdarma

130,00 Kč 160,00 Kč

Obsah:

 • Opakování učiva
 • Oktávy
 • Basový klíč
 • Opakovací znaménka
 • Šestnáctinové noty
 • Noty s tečkou
 • Triola - základ
 • Synkopa- základ
 • Osminové takty
 • Stupnice - dur + moll
 • Akord
 • Harmonické funkce - základ
 • Intervaly - základ

 • Intonace
 • Tempo
 • Dynamika
 • Nástrojové skupiny

Další produkty