Receptář nápadů - žákovský sešit pro 1. ročník ZUŠ

Vyprodáno zaváděcí cena - školní rok 2019/20

Počet stran: 58

Aplikace Noutee: zdarma

130,00 Kč 160,00 Kč

Obsah:

 • Notová osnova
 • Houslový a basový klíč
 • Hudební abeceda
 • Názvy not
 • Posuvná znaménka
 • Půltón a celý tón
 • Noty a jejich rytmus
 • Základní pomlky
 • Metrum
 • Takty
 • Ligarura a koruna
 • Durové stupnice
 • Intonace
 • Zvuk a tón
 • Tempové označení
 • Dynamické označení
 • Základní nástroje

Další produkty