Receptář nápadů - žákovský sešit pro 3. ročník ZUŠ

Vyprodáno zaváděcí cena - školní rok 2019/20

Počet stran: 68

Aplikace Noutee: zdarma

130,00 Kč 160,00 Kč

Obsah:

 • Opakování učiva

 • Oktávy
 • Trioly
 • Synkopy

 • Osminová nota s tečkou
 • Takty
 • Stupnice - dur/moll, harmonická + melodická

 • Obraty akordů
 • Harmonické funkce
 • Transpozice - základ
 • Intervaly - velké a čisté
 • Intonace
 • Tempo
 • Dynamika
 • Rozložení orchestru
 • B.Smetana
 • A.Dvořák
 • Druhy sborů a hlasů
 • Lidová a umělá hudba

Další produkty