Receptář nápadů - žákovský sešit pro 4. ročník ZUŠ

Vyprodáno zaváděcí cena - školní rok 2019/20

Počet stran: 68

Aplikace Noutee: zdarma - dostupná od 2. poloviny školního roku. Zatím na opakování aplikace pro 1.-3. ročník.

130,00 Kč 160,00 Kč

Obsah:

 • Opakování učiva
 • Enharmonická záměna
 • Rytmické příklady

 • Stupnice - dur/moll + stejnojmenné a paralelní

 • Transpozice/tónina

 • Akordy zvětšené a zmenšené
 • Intervaly - odvozené
 • Intonace
 • Tempo
 • Nástrojová seskupení

 • J. S. Bach

 • W. A. Mozart

 • L. van Beethoven
 • L. Janáček

 • B. Martinů
 • Hudební formy
 • Slovníček

Další produkty