Receptář nápadů - žákovský sešit pro 5. ročník ZUŠ

Vyprodáno zaváděcí cena - školní rok 2019/20

Počet stran: 68

Aplikace Noutee: zdarma - dostupná od 2. poloviny školního roku. Zatím na opakování aplikace pro 1.-3. ročník.

Obsah sešitu odpovídá výstupům 5. ročníku RVP ve vzdělávací oblasti Nauka o hudbě.

130,00 Kč 160,00 Kč

Obsah:

 • Notopis - opakování 

 • Rytmus - opakování 

 • Stupnice - opakování dur/moll 
 • Stupnice chromatická/církevení

 • Septakordy

 • Intervaly - opakování 
 • Hudební formy

 • Přehled skladatelů 
 • Dějiny evropské hudby

 • Dějiny české hudby od středověku po současnost
 • Notové ukázky k dějinám hudby

 • Slovníček hudebních pojmů

Další produkty