Školení pro učitele

Hudební hry pracují s univerzálními schopnostmi aplikovatelnými na každý hudební nástroj (podpora talentu, intonace, kreativita, držení nástroje, interpretace, improvizace, psychické uvolnění od trémy, správné cvičení ...). Představují doplňkovou cestu k obohacení tradičního hudebního vzdělání na ZUŠ a konzervatoři.

Hudební hry vám dávají možnosti, jak do své výuky přinést více hravosti, volnosti, svobodného hudebního projevu a přitom zůstávat ve vyučovacím procesu. Pomůže vám to obohatit zaběhané způsoby vyučování a získat vitalitu a energii do další práce. Objevíte bezpečný svět improvizace, svobodné interpretace, kreativity a hudební fantazie. 

Hudební hry se dají jednoduše aplikovat nejen v průběhu vyučování jakéhokoliv hudebního nástroje, ale také zadávat na domácí cvičení. Pracuje se s tím, co žák právě cvičí, a podle typu problematiky se vybírají hry a úkoly. Ty jsou rozděleny podle kategorií na: podpora cvičení, zábavné způsoby cvičení s nástrojem nebo bez, držení nástroje a těla, před vystoupením a improvizace. Hry nemusí hrát jen žák, ale může se k němu připojit také učitel.

Hudební hry pracují také s trémou a pomáhají žákům lépe se uvolnit na svých vystoupeních, což má pozitivní dopad na jejich hru a vztah k nástroji.  

S podporou tohoto systému se bude žák nejen rychleji rozvíjet, ale hlavně ho hraní začne více bavit.  

Máte zájem o školení?