Zorientujte se v verzích

Noutee BASIC

Aplikace obsahuje úkoly pro hudební nauku 1.- 5.ročník. Předchozí ročníky na opakování má žák vždy k dispozici. Houslový nebo basový klíč se nastavuje podle zvoleného nástroje.

Noutee PRO

Aplikace obsahuje kromě úkolů pro hudební nauku také knihovnu s notami.

Další funkce: přehrávání not, hry s notami, názvy not, transpozice, změna klíče, učení se zpaměti, přidávání not, metronom...

Knihovna obsahuje kromě lidových a umělých písní s doprovodem také noty z klasické hudby.

Noutee PRO+

Aplikace obsahuje navíc:

  • přidávání not z internetu (MuseScore)
  • kontrola a správa bodů žáků
  • zadávání not na cvičení pro žáky
  • sdílený cloud pro vaši školu
  • Hudební hry 2 pro HN