Povídej - zapomenu, ukaž - budu si pamatovat, zapoj mě - porozumím. Toto motto německého skladatele a pedagoga Carla Orffa by mělo ustavičně prostupovat všemi aktivitami výuky hudební nauky.

Hudební hry vedou k pochopení hudebně teoretických znalostí, pomáhají skrze kreativitu přinést do studia hudby prvky umění, podporují talent a pozitivní vztah k hudbě a v nemalé míře pomáhají uvolňovat psychické napětí a trému. Zasahují celou hudební osobnost a tím podporují její umělecký růst. Hry jsou určeny pro žáky 1.-3.ročníku ZUŠ/ZŠ. 

Co v knize najdete

Kniha obsahuje celkově 60 her a několik ukázek metodických celků (scénářů) i s notami, pro dlouhodobější práci s určitým tématem.

Hudební hry a scénáře jsou rozdělené do těchto kapitol:

  • Hry s notami
  • Hry s rytmem
  • Hry se stupnicí
  • Hry s intervaly
  • Hry s písničkou
  • Hudební svět


Hry pro hudební nauku

Hudební hry pro hudební nauku zahrnují rozmanitá psychomotorická a hudebně-pohybová cvičení. Vycházejí z kombinací dramatické výchovy, relaxačních, koncentračních a motivačních technik. Hudební hry pracují nejen s hudbou a jejími základními složkami, ale zahrnují také kombinaci s jinými prvky, např. kresbou, pohybem, tancem, dechem a tělesnými cvičeními. 

Metodické celky - scénáře

Autorkou scénářů (dílen) je Rafaela Drgáčová, která v nich zúročila dlouholetou pedagogickou a lektorskou práci s dětmi a vyučujícími na všech typech škol i vzdělávacích zařízeních. Ve scénářích vám nabízíme méně známé písně a nářečí z Čech, Moravy a Slezska, ukázky práce s Orff instrumentářem, Boomwhackers i netradičními výukovými pomůckami dostupnými každému. Scénáře ukazují cestu, jak sestavovat vlastní výukové celky v duchu hravosti s propojením různých aktivit.

"Zvolili jsme formu hudebních her procvičujících různé oblasti výuky hudební teorie, neboť víme, že hra provází lidstvo od nepaměti. Jejím prostřednictvím se děti i dospělí dozvídají hodně o sobě samých, zároveň se, v časově malém úseku, učí potřebným vědomostem i sociálním dovednostem. Doprovodným prvkem každé hry je napětí a radost, pokud právě toto budete prožívat se svými žáky v hodinách výuky hudební nauky, splnila naše kniha svůj smysl... "