Hudební hry v praxi

Když jsem začínal s učením bylo tvoření Hudebních her jenom mým koníčkem. Dnes, po 14 letech se stalo mým povoláním, které mě pořád baví a naplňuje. Za toto období jsem si nejenom prošel svým osobním rozvojem, ale také získal mnohem větší zkušenosti v učení, napsal množství edukativní literatury, uskutečnil desítky přednášek a školení, a vytvořil také mobilní aplikaci Noutee.

Rád se s vámi podělím o mé zkušenosti, ale také o radost z učení a hraní. Netvrdím, že toto je jediný a správný způsob přístupu k učení, ale mně funguje a pro vás může být inspirací, stejně jako pro stovky dalších pedagogů. 

Dopřejme si jednou za čas nové podněty, aby nás učení mohlo pořád bavit.

Ucelená série šesti přednášek (dostupná od září 2022)

Sérií přednášek bych vám rád přiblížil Hudební hry a jejich použití v praxi. Pomohl se jiným způsobem podívat na problematiku rozvoje hudebníka (vašeho žáka), ale také vás jako učitele.
Každé jedno setkání má jiné téma zaměřené na obvyklé problematické okruhy v učení. Odnesete si praktické návody v podobě her a aktivit, které můžete na své hodině se žáky zkoušet okamžitě.

 • Přednášky jsou koncipované jako samostatné bloky, které na sebe nenavazují. Není tak problém si vybrat například jen první a poslední.
 • Koncipované jako DVPP pro učitele hudebních nástrojů na ZUŠ a Konzervatoři

Některé z referencí od účastníků kurzu

Mě nejvíce inspiroval Váš seminář práce s chybou. Bylo to pro mě velkým přínosem a protože pracuji i jako speciální pedagog, tuto metodu jsem začala aplikovat i ve svých kurzech, které se zabývají zlepšením čtení, psaní apod. S úspěchem. Moc děkuji ještě jednou a budu se těšit na další semináře. 

Edita Hrdinová Keprtová

Pozorně jsem sledovala všechny vaše přednášky a chtěla bych vám za ně moc poděkovat. Váš přístup mě přinutil přemýšlet o výuce hudby a žácích zcela jinak. Spousta věcí mne i překvapila, ale snažila jsem se vaše metody hned vyzkoušet a uplatnit v praxi. V době soutěží a znovu spuštěných koncertů se nám to všechno obrovsky hodilo - práce s chybou, práce s trémou, přiznání si toho, že žádný muzikant nehraje bez chyb....

D.M.

Velmi Vám děkuji za váš projekt - Hudební hry v praxi. Zúčastnila jsem se všech přednášek.

Inspirovala jsem se vašemi nápady a metodami, které postupně zapojuji do výuky.

Z vaší předposlední přednášky mne velmi zaujal životní postoj japonské metody IKIGAI.

Michaela Svobodová

ZUŠ Vyškov

1.    Jak jednoduše odstraňovat chyby a zlozvyky - vědomá práce s chybou (držení nástroje a chyby v hraní).

Učení hry na nástroj je založené na neustálém vylepšování (opravování chyb). Pravá ruka je nízko, prsty nejsou uvolněné, nota fis je vysoko, rytmus není přesně... Někdy se jedná o náhodné chyby, ale často jsou to již žákovi zlozvyky. Jak učit tak, abychom nemuseli neustále žáka na tyto chyby upozorňovat?

 • Předvedeme jsi, jak s chybami a zlozvyky pracovat, a jak je efektivně eliminovat pomocí hudebních her.
 • Ukážeme si, kde všude se dá použít vědomá práce s chybou.
 • Naučím vás jak jednoduše tento nástroj zařadit do každé své hodiny.

2.    Efektivní komunikace s žáky a jak se jí naučit - opravovat chyby, chválit a motivovat.

Mluvíme na žáka způsobem, který jej skutečně podporuje? Dokážeme používat efektivní způsoby komunikace, nebo jenom opakujeme komunikační vzorce z minulosti?

Verbální komunikace je naším základním nástrojem: opravujeme chyby, potvrzujeme správnost hraní, chválíme, zadáváme úkoly, motivujeme atd.... Pokud při vyučovaní používáme způsoby komunikace, které představují pro žáka psychické ohrožení, žák se začíná v první řadě soustředit na vlastní obranu a eliminování těchto pocitů. Přitom vnímání sdělení je odsunuto až na druhou kolej.

 • Ukážeme si prvky respektující komunikace, kde chválení a kritizování není tou správnou cestou.
 • Seznámím vás s vnitřní a vnější motivací.
 • Na praktických příkladech si ukážeme jak efektivně komunikovat na hodině.

3.   Co dělat, když má žák problém s veřejným vystupováním?

Strach z veřejného vystupování je velmi častým jevem. Tréma často kazí hudebníkům jejich výkon a tak je úplně přirozené, že na vystupování se moc nehrnou. Řešit strach těsně před vystoupením je častokrát pozdě, proto se budeme bavit hlavně o prevenci, protože ta je důležitá.

 • Ukážeme si, jak vám Hudební hry mohou pomoci s žáky, kteří mají trému a strach z vystupování.
 • Seznámím vás s možnostmi jak tvořit vystoupení pro žáky, aby necítili strach z chyb a ze selhání.
 • Představím vám balíček první pomoci proti trémě.

4.    Jak pracovat s žákem, který necvičí - problematický žák.

Všichni známe typ žáka, který sice chodí na hodinu, ale cvičí minimálně nebo vůbec. Víme, že bez cvičení není jeho rozvoj možný, a tak jej různými způsoby motivujeme (vystoupení, domácí úkoly, známky, hezké skladby...) To však funguje jen krátkodobě nebo vůbec. Co dělat s takovýmto žákem? Snažit se dál, nebo ho přestat učit?

 • Ukážeme si, jak vám mohou pomoci Hudební hry.
 • Jak tvořit hodinu a učit problematického žáka.
 • Práce s efektivní vnitřní motivací.
 • Domácí úkoly, co s nimi?

5.   Co dělat, když mě (učitele) učení nebaví? Jak znovu objevit radost z učení?

To, že nás učení baví, se bere jako samozřejmé (vždyť jsi učitel a pracuješ s dětmi, to je krásné!). Ale je to vždy tak? Jsou období, kdy nás učení nebaví a potřebujeme změnu a inspiraci. Ukážeme jsi co dělat, aby učení obohacovalo nejenom žáka, ale také nás - učitele. Jak ideálně by měla vypadat hodina, aby vás bavila?
 • Seznámím vás s praktickým nástrojem, který vám pomůže se zorientovat ve vaší roli hudebníka/učitele. Ujasní vám vaše schopnosti a pomůže se v nich ukotvit.
 • Objevíte, že Hudební hry nejsou jen pro žáky, ale rozvíjí také nás učitele.

6.   Využití aplikace Noutee při výuce hudebního nástroje.

V dnešní době je čím dál běžnější výuka, ve které se prolíná tradiční přístup výuky s novými technologiemi. Proto tvoříme aplikaci Noutee, která žákům pomáhá překonávat nejenom jejich momentální nezájem o cvičení, ale také podporuje jejich dlouhodobý kontakt s nástrojem. Učiteli nabízí snadnou práci s notami, zadávání domácích úkolů...

 • Ukážeme jsi, jak se po poslední aktualizaci Noutee změnilo, co tam přibylo.
 • Řekneme si praktické návody, jak aplikaci na hodině používat.
 • Práce s novou knihovnou a zadávání úkolů na doma.