Receptář nápadů pro malé muzikanty

Pracovní sešit pro přípravný ročník


Koncept sešitu je postavený na příběhu o dvou dětech, které se učí základům hudby. Těmi je provází dvě postavičky - pan Žufánek a paní Nudle. Celé prostředí, ve kterém se příběh odvíjí je hudební kuchyně. Záměrem bylo předat takto malým dětem fakta poutavým způsobem.

Sešit je rozdělen do 3 kapitol, přičemž každá kapitola končí praktickou částí, kde si získané dovednosti dítě procvičí.

  1. kapitola: Hudební metrum, Zvuk a tón, Mluvní a zpěvní hlas, Uvolnění těla i hlasu, Základní tempové označení a dynamika, Hra na tělo
  2. kapitola: Rozdělení dob, Rytmické slabiky, Hudební abeceda, Notopis a notová osnova, Klíče,Výroba vlastních hudebních nástrojů
  3. kapitola: Takty, Názvy not, Výroba hudebních nástrojů, Oslava narozenin

Každé nová látka je rozdělená do těchto kroků:

  1. Učivo - nové dovednosti a informace se dítě učí skrze poutavý příběh
  2. Aktivita - nové dovednosti si může hned vyzkoušet a prožít je na vlastním těle
  3. Symwriter - pro lepší pochopení jsme zařadili do každého učiva jeho podobu v grafických symbolech. Tímto způsobem pomáhá dítěti látku lépe uchovat a porozumět jí .
  4. Tvořím a procvičuji - aktivity, které dítě dělá v sešitě, nebo jeho pomocí (vyplňování , kreslení, lepení, rytmizace atd.)

Sešit obsahuje také samolepky, vylupovací noty (na rytmické nebo intonační cvičení), notovou osnovu, přehledné tabulky, nové písničky a hravé hudební partitury.

Formát sešitu je A4, barvený tisk, počet stran 40, kroužková vazba