Hudební hry - průvodce komunikačními dovednostmi nejenom pro učitele hry na hudební nástroj.

Jak chválit, hodnotit, opravovat a motivovat žáky do hraní a cvičení. 

V této knize bych vám rád ukázal, jak důležité je umět správně komunikovat s žákem.

Výuku hry na hudební nástroj totiž doprovází velké množství verbální komunikace. S žákem komunikujeme při zadávání domácích úkolů a jejich kontrole, při opravování chyb, motivujeme ho ke cvičení, chválíme ho, hovoříme s ním před vystoupením a po něm...vše doprovází komunikace. Jsme si vědomi, jak velkou má naše komunikace sílu? Dokážeme používat efektivní způsoby komunikace, nebo jenom opakuje komunikační vzorce z minulosti?

Hudební hry - průvodce hrou na nástroj pro malé i velké umělce

89 kreativních cvičení které podporují tvořivost, sebedůvěru, talent a dovednost správně cvičit.

Filozofie Hudebních her je postavena tak, aby dítě při cvičení na nástroj dokázalo zapojit do své hry to, co je pro něj blízké již od narození, totiž hraní si. Ukázat mu, že cvičení nemusí být jen seriózní tvrdá práce, ale zábava a hra s nástrojem. Podporovat tím jeho přirozenost a spontánnost a vést jej k originálnímu hudebnímu projevu. 

Hudební hry - receptář nápadů pro hudební nauku

Metodická kniha

Zvolili jsme formu hudebních her procvičujících různé oblasti výuky hudební teorie, neboť víme, že hra provází lidstvo od nepaměti.

Hudební hry vedou k pochopení hudebně teoretických znalostí, pomáhají skrze kreativitu přinést do studia hudby prvky umění, podporují talent a pozitivní vztah k hudbě a v nemalé míře pomáhají uvolňovat psychické napětí a trému. Zasahují celou hudební osobnost a tím podporují její umělecký růst. Hry jsou určeny pro žáky 1.-3.ročníku ZUŠ/ZŠ.

Hravé Hudební hry s nástrojem

S eBooky se možná roztrhl pytel, ale přijde nám to jako elegantní způsob předávání jedinečných informací, inspirací a sdílení zkušeností. 

Před 5-ti lety jsem tvořil knihu Hudební hry 1, která vyšla v tištěné podobě. Troufám si tvrdit, že dnes jsem bohatší o zkušenosti z praktikování Hudebních her v praxi, ale také ze seminářů pro učitele, z vlastního podnikání a života.

Texty a hry jsou v eBooku novým způsobem propracované, sepsané a jednodušeji vysvětlené.

eBook je věnovány přímo rodičům a učitelům, jejich dětem a žákům.