Učební řada pro hudební nauku 

 • Je pro vás těžké učit v dnešní době hudební nauku?
 • Publikace, se kterými pracujete, už nesplňují vaše požadavky?
 • Nevíte si rady, jak motivovat vaše žáky?
 • Potřebujete novou inspiraci a přístup?
 • Hledáte publikace, které odpovídají RVP ve vzdělávací oblasti Recepce a reflexe hudby s variabilní formu, aby se mohli přizpůsobit i vašemu ŠVP?

  "Zjistili jsme, že spojením tradičních metodických postupů s moderními dokážeme jednoduše žáka vtáhnout do učení."

  Vytvořili jsme ucelený učební koncept, který je kombinací tří faktorů:

  1.  Předání informací a pochopení látky - žákovský sešit Receptář nápadů

  2.  Prožití učiva ve skupinové hře - metodická kniha Hudební hry II

  3. Procvičování moderním interaktivním způsobem - mobilní aplikace Noutee

  Víme, že přechod na nové sešity nemusí být úplně jednoduchý. Máme pro vás připravené školení, kde se seznámíte s celým konceptem a společně si všechno vyzkoušíte.

  5 pilířů, na kterých stojí náš pracovní sešit

  1.  Aktivita

  2.  Pamatuji si

  3.  Tvořivost a procvičování vědomostí

  4.  Logika učiva a samostatnost

  5.  Opakování

  1. Aktivita

  Společně hledáme řešení a bavíme se

  Každé učivo začíná touto aktivitou. Ta vytvoří otázky, vtáhne žáka do problematiky, naladí ho na tému učiva a otevře v něm zvědavost.

  Aktivita je v sešitě napsaná, nebo odkazuje na metodickou knihu Hudební hry 2.

  2. Pamatuji si

  Proč a jak funguje hudba

  Jednoduše vysvětlené učivo s použitím příkladů (notových, nebo grafických) se zaměřením na použití v hudební praxi.

  Hurá, konečně vím, proč se to vše učím.

  3. Tvořivost a procvičování

  Fixace učiva, ale ne memorováním

  Dítě potřebuje u úkolu nejenom přemýšlet, ale také tvořit. To je ten pravý klíč k podpoře paměti - spojení obou mozkových hemisfér.

  4. Logika učiva a samostatnost

  Na své otázky si odpověď najdu

  Pokud si dítě potřebuje učivo zopakovat, nebo neví učivo z předchozího ročníku, dokáže si odpovědi najít v přehledných tabulkách. Je to vstup do dnešní doby, kdy vyhledávaní odpovědí je součástí vzdělávání.

  5. Opakování

  Domácí úkoly už nemusí být Sci-fi

  Aplikace Noutee vám přináší doteď nepoznané možnosti. Každé učivo se v ní dá na několika úkolech procvičovat. Dítě je ochotné si tímto způsobem dělat domácí úkoly a látku si procvičovat. Vám odpadá nutnost kontroly správnosti úkolů. Prostě - dvě mouchy jednou ranou. Plnění úkolů si jednoduše zkontrolujete a zjistíte, kdo a jak pracuje.

  Co vám práce s pracovními sešity přinese

  Význam fyzické aktivity

  Připomeneme si, jak důležité je vytáhnout děti z lavic po celém dni v ZŠ a aktivizovat je hrou.

  Přehlednost 

  Díky logickému seřazení učiva má dítě jistotu, že se v sešitě samo orientuje. Je to jeho průvodce hudbou.

  Univerzálnost

  Každé dítě inklinuje k jinému způsobu/formě vstřebávaní informací. Pestrost v našem konceptu osloví každé dítě. 

  Přehledné grafické zpracování

  Díky barevnosti a ilustracím je sešit pro děti velmi poutavý a rády ho používají.

  Učení se hudebních skladatelů formou komiksu je pro ně zábava.

  Hry a pomůcky pro každé učivo

  Získáte informace, jak si každé probírané učivo zahrát s dětmi ve skupině, nebo jej procvičit na interaktivní tabuli.

  Některé reference na naše sešity

  PhDr. Hana Chvátilová

  ředitelka/ZUŠ Petra Ebena Žamberk a členka ÚUR ZUŠ ČR za hudební nauky

  "Přiští rok uplyne 45 let od chvíle, kdy jsem poprvé vstoupila do učebny hudební nauky a pokusila se zapálit své žáky pro někdy suchá fakta hudební teorie a historie.
  Následovaly roky plné hledání, poznávání a snahy co nejvíc se přiblížit malým muzikantům, kteří se přece přišli učit hrát na nástroj a ne biflovat fakta a data.
  Proces to byl dobrodružný, reflektoval změnu společnosti, dětí i mne samé.
  Při prvním kontaktu s novou řadou pracovních sešitů (Receptář pápadů) pro 1. - 5. ročník HN jsem si hned uvědomila, jak mnoho hledání, vynalézání a přizpůsobování se současným dětem je jejich obsahem. Jak bych se těšila na práci s nimi, ať už v roli žáka nebo učitele. Jak mnoho materiálu k objevování, srovnávání i opakování skýtají a jakou přitom nechávají volnost učiteli, který je použije. Jak jsou moderní a přitom používají osvědčené postupy a metodiky.
  Těším se, že ještě stihnu některé části využít v hodinách se žáky a závidím dětem, kterým učitelé umožní s nimi pracovat.
  Oběma autorům gratuluji k jejich celoživotnímu hledačství a děkuji, že jsou ochotni se o výsledky svého hledání s námi podělit!"

  Gabriela Nobilisová

  vedoucí odd. HN / ZUŠ Pardubice-Polabiny

  "S Receptářem nápadů a aplikací Noutee jsem se seznámila na Celostátním setkání učiteů HN. Po představení těchto materiálů kolegům naukářům byla odezva velmi kladná a všem se líbila jak sešit Receptář nápadů, tak aplikace Noutee. Sešit je velmi přehledně a hezky barevně uspořádaný s možností si látku procvičit a aplikace jde ruku v ruce s touto látkou. Ukázka aplikace dětem probíhala v rámci opakování a děti hru provázely slovy " to je easy" :) . V současné době seznamujeme s Receptářem nápadů a aplikací rodiče. To vše vzešlo z projektu Hudební hry a s tím bych podotkla, že 1. díl Hudebních her je vynikajícím pomocníkem nejen pro začínající pedagogy pro všechny hudební obory. 2.díl Hudebních her je úžanou pomůckou pro hudební nauku. Kdo zná paní Rafaelu Drgáčovou a její semináře, nenechá si tento díl ujít."

  Přání od autorů

  "V sešitech vám přinášíme zúročení našich několikaletých zkušeností nejenom z oblasti hudební nauky, ale také ze studia dětské psychiky. Z hudební nauky se častokrát stal jenom teoretický předmět bez hravosti a tvořivosti. Přitom aktivita, tvořivost a radost z hudby byly v minulosti součástí hudebního poznávání. Přejeme si, aby naše publikace pomáhaly, přinesly radost z učení a vytvářely na hodině příjemnou a tvořivou atmosféru."

  Sešit pro přípravný ročník

  Koncept sešitu je postavený na příběhu o dvou dětech, které se učí základům hudby. Těmi je provází dvě postavičky - pan Žufánek a paní Nudle. Celé prostředí, ve kterém se příběh odvíjí je hudební kuchyně. Záměrem bylo předat takto malým dětem fakta poutavým způsobem.

  Sešit obsahuje také samolepky, vylupovací noty (na rytmické nebo intonační cvičení), notovou osnovu, přehledné tabulky, nové písničky a hravé hudební partitury.

   Sešit je rozdělen do 3 kapitol, přičemž každá kapitola končí praktickou částí, kde si získané dovednosti dítě procvičí.

   1. kapitola: Hudební metrum, Zvuk a tón, Mluvní a zpěvní hlas, Uvolnění těla i hlasu, Základní tempové označení a dynamika, Hra na tělo
   2. kapitola: Rozdělení dob, Rytmické slabiky, Hudební abeceda, Notopis a notová osnova, Klíče,Výroba vlastních hudebních nástrojů
   3. kapitola: Takty, Názvy not, Výroba hudebních nástrojů, Oslava narozenin

   Sešity pro 1 - 5. ročník

             Učivo je rozdělené do kapitol:

   • Notopis 
   • Rytmus 
   • Takty 
   • Stupnice 
   • Intonace 
   • Svět hudby - dějiny hudby, hudební nástroje...


            Podívejte se podrobněji do sešitů a prohlédněte si učivo 

   Chcete si vyzkoušet aplikaci Noutee?

   Pro učitele je v akci zdarma

   Našim záměrem je, aby se nudné opakování učiva nemuselo dít na vyučovací hodině, ale bylo přenesené do hravé formy mobilní aplikace (náhrada pracovního sešitu). Aplikace rozšiřuje každý sešit tak, že hravou formou alfa testů dává možnost si doma zopakovat každou probranou látku. Tím ve škole získané informace dodatečně utvrdit, nebo se je skrze aplikaci naučit. Její systém by se dal přirovnat ke způsobu práce běžného pracovního sešitu, kde žák vyplňuje generované úkoly s tím rozdílem, že aplikace případné chyby sama rozezná a vede žáka k opravě. Uživatel si může sám zvolit nástroj, na který hraje. Tak si nastaví i klič (houslový/basový), ve kterém se úkoly budou zobrazovat. Nastavení je možné změnit kdykoliv.

   S aplikací pracuje žák samostatně, je ale možné ji také využívat na interaktivní tabuli.

   Aplikaci si stáhnete zdarma na Google play,  App Store, nebo Windows a po úvodní registraci ji můžete používat.

   V čem vám Noutee pomůže

   Moderní hudební nauka

   Učení se hudební nauky skrze mobilní aplikaci je pro děti v dnešní době atraktivní. Úkoly, které doma dělají, tak nevnímají jako učení se, ale více jako hraní si. Aplikace jim pomáhá vytvářet pozitivní vztah k hudební nauce.

   Hodina nemusí být o opakování

   Při používání aplikace Noutee již není tolik potřebné opakovat probranou látku na vyučovaní. Čas, který vám zůstane, můžete využít ke společnému hraní si a muzicírování. 

   Přehled, kdo jak pracuje, máte vždy po ruce

   Chcete zjistit, jak žáci pracují s aplikací a plní úkoly? Kdykoliv to můžete v mobilu nebo na počítači zjistit. Také máte možnost se společně s dětmi podívat na graf, kolik má kdo bodů.

   Písničky které jsou dětem blízké

   Aplikace používá k učení se teoretických vědomostí hlavně lidové písničky.

   Nové hry na interaktivní tabuli

   Noutee se výborně hodí k použití na interaktivní tabuli. Stačí si jenom aplikaci nainstalovat na váš počítač propojený s tabulí.

   Máte vše pod kontrolou

   Aplikace se výborně hodí i pro žáky, kteří nechodí na hodiny HN. Jejich rozvoj skrze aplikaci můžete jednoduše kontrolovat a komunikovat s nimi.


   Bohatá zásoba not ihned k dispozici

   Aplikace obsahuje více jak 150 českých a slovenských lidových písní, všechny durové a mollové stupnice, na kterých můžete procvičovat hudební nauku. Žák si je může také zahrát s doprovodem doma na svůj hudební nástroj.

   Nekažte si vzájemné vztahy

   Na chyby, které v procesu učení se dítě dělá, je upozorňuje aplikace a ne vy. Vaše vztahy pak nemusí být negativně ovlivněné kritikou a hodnocením.

    Potřebujete ještě něco vědět?

   Nemám zkušenosti z používaní mobilních aplikací, je to i pro mě?

   Mobilní aplikace je doplněk k sešitu a podporuje samostatnou práci žáků doma. Jestliže nemáte vztah k elektronice, nemusíte s aplikací dělat vůbec nic. Žáci se do ní mohou samy přihlásit a hrát si s ní. Pokud by jste se po čase rozhodli se s aplikací seznámit, můžete na to využít naše akreditované školení, stačí nás jen kontaktovat.

   Několik let učím ze sešitů pana Vozára, je možné přejít na vaše sešity bez školení?

   Sešity jsou vytvořené tak, aby je dokázal učitel intuitivně uchopit a používat. Přesto však k úplnému pochopení všech možností sešitů je vhodné absolvovat školení. Na akreditovaném školení vás naučíme jak jsou sešity vytvořené, jak se v nich jednoduše orientovat, jejich propojení s mobilní aplikací, nebo metodickou knihou Hudbení hry 2. Pokud máte zájem na vaší škole sešity používat, neváhejte nás kontaktovat a my za vámi přijedeme a vše vás naučíme. Školení se dá také hradit ze Šablon II.

   Je možné sešity přizpůsobit našemu ŠVP?

   Při sestavovaní sešitů jsme nejprve udělali průzkum na 40 ZUŠ v ČR a zjišťovali, jaké učivo se převážně učí v jednotlivých ročnících. Z výsledků jsme vytvořili určité modely, které jsme zapracovali do našich sešitů. Největší rozdíly jsme objevili ve stupnicích a notopisu. Proto jsme do sešitů v těchto oblastech dali větší volnost pro učitele, aby si sám určil, které stupnice a noty bude v jednotlivých ročnících učit.

   Ve kterém ročníku začínají skladatelé a dějiny hudby?

   První skladatelé (Dvořák, Smetana) jsou již ve 3.ročníku. Další skladatelé (Bach, Mozart, Beethoven, Janáček, Martinů) ve 4.ročníku. Světové a české dějiny jednotlivých hudebních období pak až v 5. ročníku.

   V naši třídě nemáme prostor na pohybové hry, můžeme i tak vaši sešity používat?

   Pohybové hry jsou doplňkem pro vysvětlení učiva. V metodické knize Hudební hry 2 najdete i hry, které mohou žáci dělat z lavic. Aktivita popsaná v sešitě je na 90% spojená s vyplňováním v sešitě, pohybové hry ji ale dál rozvíjejí.

   Možná by jste mohli pouvažovat o změně uspořádáni třídy. Protože tradiční sezení v lavicích za sebou v dětech automaticky vyvolává naučené pocity ze ZŠ.  Vytváří se v nich pocit, že se budou učit stejným způsobem (sezení, psaní, zkoušení...). Pokud chcete změnit jejich přistup k hudební nauce, nejlepší je začít přestavěním třídy.


   Chcete si publikace objednat?