Jak učíme své žáky veřejnému vystupování?

09.10.2023

Často diskutujeme s učiteli o tréme a způsobech, jak s ní pracovat. Když se jich zeptám, jak připravují své žáky na vystoupení, odpověď se točí kolem důkladného nacvičení skladeb. Věří, že pokud bude skladba na 100% nacvičená, nebude se čeho bát (chyb). Jenomže to tak není. My je neučíme vystupovat, ale jenom hrát na vystoupení. Umění veřejného vystoupení je třeba se také učit.

Toto tvrzení je dobře pochopitelné, když si rozdělíme naše umělecké dovednosti na hard skills a soft skills. Hard skills, neboli tvrdé dovednosti, zahrnují techniku, držení nástroje, kondici prstů, intonaci, znalost not, atd., zatímco soft skills, měkké dovednosti, se týkají psychických aspektů: radosti z hraní, vyjadřování vlastních pocitů v hudbě, autenticity na pódiu, zvládání stresu a strachu z chyb, vědět jak si poradit s kritikou a trémou, koncentrace atd.

To, co dělá umělce umělcem, jsou právě ty měkké dovednosti, které odlišují jednoho od druhého a které nás fascinují a přitahují. Ve tvrdých dovednostech jsme si všichni celkem podobní, což není příliš zajímavé.

Myslím si, že svět čím dál tím více potřebuje rozvíjet právě tyto měkké dovednosti. Ale kdo se jim věnuje? Učí někdo naše děti skutečně vystupovat na veřejnosti? Nebo čekáme, že si to nějak osvojí samy, že to pochopí? Není také naší rolí, jako učitelů, je seznamovat s těmito dovednostmi v bezpečném prostředí naší hodiny? Ano, nás nikdo neučil a "zvládli" jsme to... ale pokud chceme udržet děti u hudby, měli bychom je začít učit také toto. Vím, že to není jednoduché a každý žák potřebuje projít a poznat něco jiného. Abych vám pomohl a nabídl orientaci v této oblasti, organizuji své školení.

Přece už dost bylo trémy, ne?