Tréma: nepřítel, nebo učitel?

19.03.2024

Podívejme se, jak to s trémou vlastně je

Tréma, i když se to nezdá, je důležitou součástí umělecké cesty každého hudebníka, včetně té naší. Ano, je nepříjemná a může negativně ovlivnit náš hudební výkon, a tak ji raději odmítáme a potlačujeme. Tím se ale nic nezmění, stres a napětí se v nás budou dále hromadit. Abychom to napětí uvolnili uklidňujeme se cvičením, to sice pomáhá ale jistotu bezchybného vystoupení nám to nedá. Co je důležité, je změnit pohled na trému a začít ji vnímat jako svého učitele, průvodce. To, že máme trému, není náhodou; ona nám něco ukazuje, něco, co je třeba transformovat, změnit, pochopit, naučit se. A po letech praxe určitě víte, že to není jen o naučení se dokonalé interpretace. Ano, to je jedna velká část, ale jaké jsou ty další aspekty a jak s nimi pracovat?

Líbí se mi citát od Aristotela: "Poznání sebe sama je počátkem veškeré moudrosti." Proto, pokud chcete pomoci svým žákům s trémou, je dobré začít u sebe.

Hra na nástroj jako cesta k poznání sebe sama

"Proč mě nebaví cvičit? Bojím se tohoto těžkého místa, co s tím? Proč mám strach z vystoupení? Co si o mně pomyslí ostatní, když budu dělat chyby? Co mám udělat, abych se nebál?"

Vystupování by mělo být pro žáka procesem učení a sebepoznáním. Vystupuje, aby se seznámil s tím, jak reaguje na pódiu, jak se cítí, když hraje před lidmi, co se v něm děje, když udělá chybu, jestli se umí koncentrovat, co v něm vyvolává aplaus... Vystoupení v něm odhaluje skryté stránky, například slabosti, a vytahuje je na světlo, i když se snaží je potlačovat

V rámci přípravy žáků na jejich vystoupení kladu důraz nejen na hudební dovednosti, ale také na techniky zvládání strachu a trémy jak na pódiu, tak před vystoupením. Tuto praxi pokládám za nezbytnou součást nauky o vystupování. Nedržím je jenom v té iluzi, že samotné cvičení skladby stačí k překonání obav. Naše příprava zahrnuje konkrétní cvičení zaměřené na tyto aspekty již během hodin.

Jak jste na tom vy a tréma?

I když už máte za sebou léta praxe s hudebním nástrojem, možná se i vy nemůžete vyhnout trémě, a to jak při doprovodu žáků, tak při vystoupení před kolegy. Chyby, které se vyskytnou, mohou vyvolat nepříjemné otázky, jako "Co si o mně pomyslí ostatní, když nedokážu zahrát ani tuto pasáž bez chyby? Jak pak mohu učit někoho jiného?"

Chci vám dodat odvahu, aby jste se nebáli vykročit ze své konfortní zony a ponořili se do světa trémy jako do učebnice plné životních lekcí. Tato cesta vás může zavést na jeviště plné štěstí a naplnění. Pokud byste chtěli prozkoumat metody, jak překonat tyto bariéry, rád vám nabídnu svou podporu a zkušenosti. S tímto cílem přicházím se sérií webinářů věnovaných i této tématice.