Rafaela Drgáčová

Studium na Janáčkově konzervatoři Ostrava v letech 1973 - 79, obor violoncello.Od roku 1979 do současnosti vyučující na Základní umělecké škole v Jeseníku - výuka violoncella, komorní hry a hudební teorie. Příprava žáků na studium na odborných uměleckých a pedagogických školách v oboru violoncello a hudební teorie.

Okresní a krajská metodička hudební nauky - Olomoucký kraj, od září 2006 členka koordinačního týmu při MŠMT hudební nauky - příprava RVP pro hudební nauky na ZUŠ, místopředsedkyně sekce HN při AZUŠ - poradního orgánu MŠMT.

Dlouholetá předsedkyně pobočky Hudební mládeže ČR v Jeseníku, členka Společnosti pro hudební výchovu, členka výkonného výboru České Orffovy společnosti a její tisková mluvčí. Dlouholetá lektorka seminářů pro učitele hudební výchovy na všech typech vzdělávacích zařízení v rámci v ČR i mezinárodních kurzů v duchu ideí Carla Orffa. Účastnice hospitačního pobytu na Orff institutu v Salcburku a dalších mezinárodních kursů / Slavonice, Krakov, Nitra, Budapešť /, absolventka muzikoterapeutických kurzů v Praze.

Autorka přednášek, aktivizačních dílen a koncertů pro Akademii III. věku a veřejnost v Jeseníku, Mikulovicích a Prostějově, autorka a vedoucí kurzu "Hrátky s hudbou - Zpívání pro rodiny s dětmi" pořádaných Městskými kulturními zařízeními v Jeseníku od roku 1993 po současnost.