Další reference

PhDr. Hana Chvátilová

ředitelka/ZUŠ Petra Ebena Žamberk a členka ÚUR ZUŠ ČR za hudební nauky

"Přiští rok uplyne 45 let od chvíle, kdy jsem poprvé vstoupila do učebny hudební nauky a pokusila se zapálit své žáky pro někdy suchá fakta hudební teorie a historie.
Následovaly roky plné hledání, poznávání a snahy co nejvíc se přiblížit malým muzikantům, kteří se přece přišli učit hrát na nástroj a ne biflovat fakta a data.
Proces to byl dobrodružný, reflektoval změnu společnosti, dětí i mne samé.
Při prvním kontaktu s novou řadou pracovních sešitů (Receptář pápadů) pro 1. - 5. ročník HN jsem si hned uvědomila, jak mnoho hledání, vynalézání a přizpůsobování se současným dětem je jejich obsahem. Jak bych se těšila na práci s nimi ať už v roli žáka nebo učitele. Jak mnoho materiálu k objevování, srovnávání i opakování skýtají a jakou přitom nechávají volnost učiteli, který je použije. Jak jsou moderní a přitom používají osvědčené postupy a metodiky.
Těším se, že ještě stihnu některé části využít v hodinách se žáky a závidím dětem, kterým učitelé umožní s nimi pracovat.
Oběma autorům gratuluji k jejich celoživotnímu hledačství a děkuji, že jsou ochotni se o výsledky svého hledání s námi podělit!"

Tomáš Lekeš

učitel hudební nauky / ZUŠ Uherský Brod

Z každého "školení" si člověk může odnést několik podnětů k přemýšlení, a tady bylo skutečně hodně... Obecný vhled do žáka hudební nauky, jak ten předmět může vnímat, jak se při výuce může cítit, když třeba právě přišel ze školy, jak přizpůsobit formu výuky, aby dávalo smysl, že je hudební nauka povinný "doplněk" ke hře na nástroj atd. Materiály k výuce a vůbec způsob předávání informací žákům je zpracován velmi promyšleně a se smyslem pro detaily - jak si něco lépe zapamatovat, jak využít i obracení stránky, pak třeba komiksy z dějin hudby, mobilní alpikace... Zajímavé bylo také vyzkoušet si praktické činnosti - způsobem, kdy se žák může učit i z vlastních (anonymních) chyb, a chyba není problém. Stejně tak mě zaujala i vtipná cvičení na odstranění ostychu při vystupování. Spoustu věcí můžu použít nejenom v nauce, ale i ve výuce hry na nástroj."

Pavlína Petříková

učitelka HN a klavíru / ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

"Po navštívení hudebního semináře, jsem si hned zakoupila publikace Hudební hry I, II. Zatímco v oblasti hudební nauky jsem byla schopná tvořit a vymýšlet nejrůznější hry , neuměla jsem přenést tyto zajímavé a jednoduché recepty do výuky hudebního nástroje, takže jsem velmi vděčná za Hudební hry I. Vždy byla pro mne důležitá radost ze hry, tvořivost, příjemná atmosféra. Inspiraci jsem poslední dobou hledala v různých alternativních směrech např. Muzikoterapie. Jsem ráda, že i v oblastí vzdělávání učitelů pro ZUŠ se můžeme setkat se zajímavými a podnětnými informacemi. Knihy mě inspirovali nejen jako pedagoga, ale také jako rodiče."

Mgr.Dominika Nogová 

učitelka / ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín

„Kurz, kterého jsem se zúčastnila považuji za velmi přínosný. V učení hudební nauky stále hledám nové podněty a materiály Cyrila Kubiše a Rafaely Drgáčové jsou velmi inspirativní a přehledně zpracované. Z aplikace Noutee jsme děti i já nadšení a už u nás "jede" :) Rovněž kladně hodnotím Hudební hry I. a II., které pomáhají zpestřit hodiny hudební nauky i hry na nástroj a přitom nepotřebují množství nákladných pomůcek a dlouhou přípravu. Tvůrcům za jejich dílo moc děkuji a přeji spoustu síly a tvůrčího elánu i do dalších projektů !! “

Adéla Podrábská

učitelka / ZUŠ Hronov

"Školení bylo pro mne velice inspirativní. Některé z her jsem již využila na hodinách a velice se to dětem líbilo. Doufám , že i naukaři zapojí do výuky Vaši aplikaci, všem doporučuji :) "

Petra K.

učitelka 

„Děkuji, že jste napsali a poslali do světa tak veselý a lákavý systém pro hudební nauku, děti opravdu baví.

Mgr. Jitka Rafajová

učitelka HN / ZUŠ Morava Zlín

Nauku učím již 10 let. Za tu dobu jsem absolvovala mnoho kurzů a seminářů jak kreativně učit hudební nauku. Nicméně nabídka v oblasti materiálů určených do ruky dětem, příp. rodičům nebyla u nás vždy příliš uspokojivá. To se jistě podařilo napravit Rafaele Drgáčové a Cyrilu Kubišovi, kteří přichází s novým a pro žáky atraktivním barevným pracovním sešitem "Receptář nápadů pro hudební nauku". Velmi vítám tyto nové materiály a těším se, jak se s nimi v září začneme učit. Žáci si látku tvořivým způsobem v hodinách procvičí a zároveň zde najdou základní souhrny látky na přehledných kartách z tvrdého papíru pro domácí přípravu. Ty mohou později sloužit i mimo sešit, například na třídní nástěnku. Látka je rozdělena do logických celků, což usnadňuje orientaci v sešitě. Kromě pracovních sešitů doporučuji učitelům i osobní účast na školení "Hudební hry", protože praktické ukázky hudebních her na semináři ušetří učiteli mnoho času při studiu souvisejících publikací Hudební hry I, II. Za sebe i kolegy děkuji milému panu Cyrilu Kubišovi za jeho práci a přeji mnoho dalších úspěchů a spokojených pedagogů i žáků!

Hana Fiserová

učitelka HN / ZUŠ Hostivař Praha

„Děkuji moc a ještě jednou děkuji za vaše včerejší školení. Bylo to podnětné a děkuji za vaši snahu posunout výuku HN a za vaší práci na aplikaci. Byla jsem příjemně překvapená, co vše už ta aplikace pro učitele dokáže, i když ještě není úplně hotová. Pracovat na sobě a svém přístupu musíme pořád... a já děkuji za vaše upozorňování na pocity a osobnosti dětí, které máme tendence potlačovat a předělávat a praktický návod jak k tomu přistupovat jinak. To v našem systému chybělo...

Gabriela Nobilisová

vedoucí odd. HN / ZUŠ Pardubice-Polabiny

S Receptářem nápadů a aplikací Noutee jsem se seznámila na Celostátním setkání učiteů HN. Po představení těchto materiálů kolegům naukářům byla odezva velmi kladná a všem se líbila jak sešit Receptář nápadů, tak aplikace Noutee. Sešit je velmi přehledně a hezky barevně uspořádaný s možností si látku procvičit a aplikace jde ruku v ruce s touto látkou. Ukázka aplikace dětem probíhala v rámci opakování a děti hru provázely slovy " to je easy" :) . V současné době seznamujeme s Receptářem nápadů a aplikací rodiče. To vše vzešlo z projektu Hudební hry a s tím bych podotkla, že 1. díl Hudebních her je vynikajícím pomocníkem nejen pro začínající pedagogy pro všechny hudební obory. 2.díl Hudebních her je úžanou pomůckou pro hudební nauku. Kdo zná paní Rafaelu Drgáčovou a její semináře, nenecá si tento díl ujít.“

Martina Michailidisová

ředitelka / ZUŠ Moravský Beroun

„Kurz na Hudební hry 1 se mi moc líbil. Měl dobrou strukturu. Hry byly dobře a jasně prezentované. Za velmi přínosné považuji praktické vyzkoušení her. Hudební hry jsou velmi zábavné, ale nejsou jen atraktivní pozlátko a zábava. Jdou velmi do hloubky, otvírají dveře k sebepoznání a seberozvoji. Mohou je využít jak žáci, tak zkušení hudebníci. Hry jsou flexibilní a lze si je upravit podle svého gusta. Líbí se mi způsob práce s chybou, nehodnotící přístup, důraz na poznání na základě vlastní zkušenosti, zaměření se na tělo a fyzické prožívání emocí při hře.“