Další reference

Gabriela Nobilisová

vedoucí odd. HN / ZUŠ Pardubice-Polabiny

S Receptářem nápadů a aplikací Noutee jsem se seznámila na Celostátním setkání učiteů HN. Po představení těchto materiálů kolegům naukářům byla odezva velmi kladná a všem se líbila jak sešit Receptář nápadů, tak aplikace Noutee. Sešit je velmi přehledně a hezky barevně uspořádaný s možností si látku procvičit a aplikace jde ruku v ruce s touto látkou. Ukázka aplikace dětem probíhala v rámci opakování a děti hru provázely slovy " to je easy" :) . V současné době seznamujeme s Receptářem nápadů a aplikací rodiče. To vše vzešlo z projektu Hudební hry a s tím bych podotkla, že 1. díl Hudebních her je vynikajícím pomocníkem nejen pro začínající pedagogy pro všechny hudební obory. 2.díl Hudebních her je úžanou pomůckou pro hudební nauku. Kdo zná paní Rafaelu Drgáčovou a její semináře, nenecá si tento díl ujít.“