Hra na nástroj je téměř totéž jako domácí příprava do školy, čili učení se. Dítě musí něco konkrétního nacvičit a učí se, jak toho dosáhnout. Je to náročná činnost na čas a jeho psychiku, protože cvičení provází množství neúspěchu a jen malé záblesky úspěchu. Dokola opakovat jedno místo nebo skladbu není nijak zábavné ani tvůrčí.

Jak pomoct dítěti, aby bylo hraní pro něj zábavné?

Pokud má dítě doma kontakt s nástrojem, jen když na něj cvičí, bude mít hraní spojené vždy jen s učením se. Pokud mu ale ukážeme, že na nástroj se nemusí vždy jen cvičit, ale dá se s ním taky hrát, začíná se u dítěte měnit jeho pohled na cvičení. To, co vám chci ukázat, je spojení dvou světu, cvičení na výsledek s hraním si. Když se naučí dítě způsobu hraní, který ho baví, uspokojí tím v sobě vnitřní potřebu hraní si a bude ochotné cvičit i nudné technické cvičení. Už ví, že dokáže hrát i tak, aby bylo spokojené a bavilo se svou hrou. Nebude cítit uspokojení z cíle (z naučené písničky), ale i z času, kdy ji cvičí. Pokud se vám to podaří, začíná dítě cvičit na nástroj nejen proto, že musí (má hodinu, vystoupení...), ale také protože se mu chce a baví ho to.

Ví dítě, co má dělat, když mu učitel řekne, nacvič to?

Tomu, jak by dítě mělo správně cvičit, se věnuje velmi malá pozornost. Jaksi se samozřejmě předpokládá, že dítě ví, co se pod tím myslí, když učitel řekne "Nacvič to...". Většinou zůstane při prvním jednoduchém způsobu, který objeví a tím je opakování. Opakuje skladbu/místo, dokud neusoudí, že už to umí, tzn. hraje bez chyby. To je naprosto v pořádku, pokud by tento způsob cvičení nepoužívalo vždy. Problematické na tom je, že dítě s jeho častou aplikací ztrácí pozornost (nekoncentruje se na to, co právě dělá - hraje automaticky).

Rozmanitost, která je v těchto receptech, pomůže dítěti rozbít staré návyky, automatický způsob cvičení a hravou formou upoutat jeho pozornost (na to, co právě dělá). Domácí cvičení je nejdůležitější část přípravy hudebníka. Jak a kolik cvičí, se přímo promítá do jeho výkonu.


Více informací o této téme najdete v knize Hudební hry 1