Tréma před vystoupením není nutná

Pro hudebníka je vystupování před lidmi vrcholem jeho příprav a snažení se. Měla by to být oslavná a radostná událost, když může druhé i sebe potěšit krásnou hudbou. Tréma a strachy mu ale brání to takhle vnímat. Berou mu energii a chuť do hraní a nahrazují je obavami ze selhání z chyb a z toho, že se nebude jeho hra druhým líbit atd. Tréma tak hudebníkovi odebírá celý smysl jeho snažení a kazí jeho výkon. Osvobodit se od negativních účinků trémy by tak mělo být pro hudebníka jeho znalostí. Nedá se obecně tvrdit, že tréma je špatná a je nutné ji za všech okolností odmítat. Není záměrem se zbavit odpovědnosti a toho zvláštního pocitu napětí a očekávání před vystoupením. To, co je třeba eliminovat, jsou negativní účinky trémy, které na hudebníka destruktivně působí.

Proč dělají děti na koncertech chyby?

Chyby, které dítě dělá na svém vystoupení nebo zkoušce, nejsou často způsobeny jeho technickou nedokonalostí, ale psychikou. Mýlí se ne pro to, že by doma necvičilo, ale proto, že situace je pro ně stresová a to má negativní vliv na hru. Nedokáže být uvolněné (fyzicky a psychicky), bojí se, že udělá chybu, třese se a potí se mu ruce, neposlouchají ho prsty atd.

Psychický tlak může dítěti ubrat (je to individuální) 30 % až 70 % jeho schopností, hudebního výkonu. Kdyby tento propad nenastal, dítě by klidně mohlo méně cvičit a věnovat se něčemu jinému.

Co dělat, když chceme dítěti pomoct

Nejtěžší je dát jednoduchou radu v této oblasti. Tréma a strachy s ní spojené jsou tak individuálního charakteru, že jedna obecná rada není možná. Je důležité si uvědomit, že tak jako při našem zdraví je důležitá prevence, stejně je to i v hudbě. Tréma se má řešit doma při cvičení, na hodině, před koncertem. Když už tréma nastala, není možné v ten moment najít na ni lék. Všechna cvičení a rady ji dokážou jen oslabit a dát pozornost někam jinam, ale s její podstatou se nic neděje.

Hudební hry, které s ní pracují, jsou založeny jednak na oslabení tlaku na výkon a bezchybné hraní, ale také na uvědomování si pocitů, které jsou za chybou skryté. Dítě se tak může v bezpečném domácím prostředí setkat se svými strachy a obavami ze selhání a začít je postupně přijímat a rozpouštět. Díky těmto hrám má možnost se opět na své vystoupení těšit a užít si ho, aniž by mu tréma kazila hraní.